poniedziałek, 7 marca 2016

Mikropolaryzacja mózgu tDCS

Czym jest mikropolaryzacja?

Mikropolaryzacja to metoda terapii polegająca na wykorzystaniu prądów stałych o bardzo niskim natężeniu, skierowanych wybiórczo na wybrane ośrodki korowe mózgu. Celem wykorzystywanych mikroprądów jest optymalizacja stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej. Ta metoda przezczaszkowej stymulacji mózgu stosowana jest u osób z różnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Jest to terapia bezbolesna i nieinwazyjna.

Wskazania:
­-ADHD
­-Autyzm
­-Inne zaburzenia neurologiczne:
­-opóźniony rozwój psychomotoryczny,
­-opóźniony rozwój mowy,
­-trudności szkolne,
­-tiki,
­-urazy mózgowo­czaszkowe,
­-zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne.
­-Mózgowe porażenie dziecięce
­-Padaczka lekooporna
­-Udary
Przygotowanie skóry głowy i umiejscowienie elektrod
Przed podłączeniem elektrod nakłada się na głowę opaskę, jedną lub dwie, i w miejscu przyłożenia elektrod do skóry głowy odsuwa się włosy, a następnie miejsce to przeciera płynem fizjologicznym, aby zwiększyć przewodność.

Cykl mikropolaryzacji obejmuje 10 zabiegów. Częstotliwość oraz czas trwania jest dobierana indywidualnie do dziecka.

Przegląd Loklany Knurów

25 lutego 2016 w Przeglądzie Lokalnym Knurów ukazał się artykuł o Hani i Filipku. Zachęcam do lektury.
Szczególne podziękowania w stanę Pani Justyny.


http://przegladlokalny.eu/kiedy-bog-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno